CONTACT US

โครงการเสนา เฟสท์

542, 542/1-2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ติดต่อฝ่ายขาย
สำนักงาน 02-108-9000 ต่อ 20420
พิมพิกา พงศ์พรรณภาณุ
083-7455105
pimpikap@sena.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1775 #45
แชทกับเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มติดต่อเรา
คลิก
หากท่านสนใจเช่าพื้นที่
สำหรับร้านค้า
คลิก
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.