DIRECTORY NEWS GALLERY
SENA fest เป็นโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์
เพื่อรองรับประชากรย่านคลองสานและธนบุรี เป็นจุุดศูนย์รวม
การนัดพบ การพักผ่อน และการทำกิจกรรมของกลุ่มคนและครอบครัว
มีร้านค้ามากมายเพื่อรองรับความต้องการ รวมถึงความร่มรื่น
และสวยงามของต้นไม้ภายในภูมิทัศน์โครงการ
ที่ตั้งโครงการ ติดถนนเจริญนครและถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ 4 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ความกว้างที่ดิน ด้านหน้าติดถนนเจริญนครกว้าง 60 เมตร, ด้านหน้าติดถนนกรุงธนบุรีกว้าง 115 เมตร
ลักษณะโครงการ ศูนย์การค้าแบบเปิด 4 ชั้น และลานจอดรถใต้ดิน 2 ชั้น พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์สวยงาม
พื้นที่โครงการ พื้นที่ก่อสร้าง 24,921 ตารางเมตร, พื้นที่ขาย 9,811 ตารางเมตร
ลักษณะร้านค้า อาหาร, ธนาคาร, บริการ, แฟชั่น, การศึกษา, เสริมความงาม, ร้านค้าทั่วไป, อื่นๆ
จำนวนร้านค้า 120 ร้านค้า
พื้นที่จอดรถ 300 คัน