NEWS & EVENT
เสนาเฟสท์ อาสาทำดี
15 พ.ย. 60

   ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมกับ เขตคลองสาน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่เขตคลองสาน จัดทำโครงการ “เสนาเฟสท์ อาสาทำดี” โดยการบูรณะซ่อมแซมสุขาที่ชำรุด และ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดเศวตฉัตรวรมหาวิหาร เจริญนคร 25 และปรับปรุงสุขาโรงเรียนวัดเศวตฉัตร เพื่อให้มีทัศนียภาพที่ดี สะอาด และเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ มอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
10 ต.ค. 60

ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ มอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี ร้อยเอกกำพล อดุลยศักดิ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา

1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)