PROMOTION
Monster's Crepe
04 ก.ย. 2017
NEWS UPDATE
เสนาเฟสท์ อาสาทำดี
15 พ.ย. 2017
   ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมกับ เขตคลองสาน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่เขตคลองสาน จัดทำโครงการ “เสนาเฟสท์ อาสาทำดี” โดยการบูรณะซ่อมแซมสุขาที่ชำรุด และ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดเศวตฉัตรวรมหาวิหาร เจริญนคร 25 และปรับปรุงสุขาโรงเรียนวัดเศวตฉัตร เพื่อให้มีทัศนียภาพที่ดี สะอาด และเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
UPCOMING EVENT
FACEBOOK
INSTAGRAM
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)