OUR CONCEPT
เป็นโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ เพื่อรองรับประชากรย่านคลองสานและธนบุรี
เป็นจุดศูนย์รวมการนัดพบ การพักผ่อน และการทำกิจกรรมของกลุ่มคนและครอบครัว
มีร้านค้ามากมาย เพื่อรองรับความต้องการ รวมถึงความร่มรื่น และความสวยงาม
ของต้นไม้ภายในภูมิทัศน์โครงการ
ที่ตั้งโครงการ : ติดถนนเจริญนคร และถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
พื้นที่โครงการ : 4 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ความกว้างที่ดิน : ด้านหน้าติดถนนเจริญนครกว้าง 60 เมตร,
ด้านหน้าติดถนนกรุงธนบุรีกว้าง 115 เมตร
ลักษณะโครงการ : ศูนย์การค้าแบบเปิด 4 ชั้น และลานจอดรถใต้ดิน 2 ชั้น
พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์สวยงาม
พื้นที่โครงการ : พื้นที่ก่อสร้าง 24,921 ตารางเมตร. พื้นที่ขาย 9,811 ตารางเมตร
ลักษณะร้านค้า : อาหาร, ธนาคาร, บริการ, แฟชั่น, การศึกษา, เสริมความงาม,
ร้านค้าทั่วไป, อื่นๆ
จำนวนร้านค้า : 120 ร้านค้า
พื้นที่จอดรถ : 300 คัน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)